Natalia Deruchowska

Doświadczenie

Psycholog, psychoterapeuta z ponad 20-letnim stażem w pracy terapeutycznej. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu o specjalizacji psychologia zdrowia i psychologia kliniczna. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończyła czteroletnie specjalistycznego szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w  ramach Podyplomowej Szkoły Psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Obecne kontynuuje proces certyfikacji w ramach   specjalizacji w zakresie psychoterapii.

Dodatkowo jest absolwentem Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Vice-prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych I Niepełnosprawnych Intelektualnie „PRO-SUBSIDIUM” oraz członek założyciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Chorych  „KASZTANOWA”.

W pracy zawodowej koncentruje się na terapii osób dorosłych i dzieci. Oferuje pomoc w zakresie

  • psychoterapii indywidualnej w nurcie poznawczo-behawioralnym (depresja; zaburzenia lękowe – zaburzenie lękowe uogólnione, zespół lęku napadowego, OCD, PTSD, fobie proste, fobia społeczna; niskie poczucie własnej wartości; zaburzenia psychosomatyczne, nerwicowe; zaburzenia osobowości),
  • poradnictwo psychologiczne / konsultacje psychologiczne (wybranie najlepszej metody pomocy w przypadku trudności w adaptacji do zmian / kryzysów życiowych),
  • diagnoza psychologiczna (zakończona wydaniem opinii) w zakresie m.in.:
    • zaburzeń osobowości,
    • poziomu intelektu (WAIS-R),
    • funkcjonowania procesów poznawczych (zaburzenia pamięci, otępienia, uszkodzenia OUN itp.).

W pracy terapeutycznej poddaje się regularnej superwizji.

Zakres wsparcia i ceny

  • Konsultacje psychologiczne – 150 zł (piątki w godz. 12:00 – 18:00).
Natalia Deruchowska, psycholog, psychoterapeuta
Natalia Deruchowska

Zakres pomocy