Luiza Gwizdała

Doświadczenie

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby).

Wiedzę z zakresu psychoterapii nieustannie poszerzam w ramach Szkoły Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej, która spełnia warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 27.11.2013, Poz. 1386).
Posiadam certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej wydany przez European Association for Transactional Analysis (EATA) uzyskany w ramach szkolenia organizowanego przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywałam podczas licznych staży i praktyk, m. in. na Rehabilitacyjnym Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Centrum Medycznego Gizińscy w Bydgoszczy, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego oraz w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego „Katharsis”, a także pracując z młodzieżą w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Młodzieży w Poznaniu.

Swoją wiedzę i umiejętności nieustannie poszerzam i doskonalę uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. W swojej pracy kieruję się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży.

Zakres wsparcia i ceny

  • Konsultacja psychologiczna: 50 min. – 120 zł.
  • Psychoterapia indywidualna: 50 min. – 120 zł.
Luiza Gwizdała, psycholog w Centrum wspierania rozwoju i pomocy psychologicznej
Luiza Gwizdała

Zakres pomocy