Katarzyna Dobrzyńska-Urbańska

Doświadczenie

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologicznego Doradztwa Zawodowego i Personalnego na tymże uniwersytecie. Ukończyła ponadto Kurs Pedagogiczny w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu. Obecnie realizuje studia Psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Poza współpracą z Centrum wspierania rozwoju i pomocy psychologicznej „Empatia”, na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej Montesori „Harmonia” i Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu na stanowisku psychologa szkolnego, gdzie prowadzi m. in. konsultacje psychologiczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi z trudnościami w nauce oraz warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego z uczniami.

W swojej pracy stosuje podejście ericksonowskie dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta oraz terapię systemową.

 • Konsultacje psychologiczne.
 • Indywidualne porady z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego.
 • Indywidualną terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi z trudnościami w nauce.
 • Warsztaty umiejętności komunikacyjnych.
 • Warsztaty umiejętności menadżerskich.
 • Warsztaty umiejętności interpersonalnych.

Zakres wsparcia i ceny

 • Terapia dla dzieci – 60 min. – 150 zł.
 • Terapia indywidualna (dla dorosłych) – 60 min. – 150 zł.
 • Terapia dla par – 60 min. – 150 zł.
 • Doradztwo zawodowe – poradnictwo – 60 min. – 150 zł.
 • Doradztwo zawodowe – pełna diagnoza z kwestionariuszem – 60 min. – 200 zł.
 • Diagnoza gotowości szkolnej – 90 min. – 200 zł.
Katarzyna Dobrzyńska-Urbańska, psycholog dziecięcy, psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy w Centrum wspierania rozwoju i pomocy psychologicznej
Katarzyna Dobrzyńska-Urbańska

Zakres pomocy