Danuta Perkiewicz

Doświadczenie

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i kulturoznawcą. Jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam również Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz kurs I i II stopnia Stymulacji Bazalnej koncepcji prof. Fróhlich’a. Stale rozwijam swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, w obszarze pedagogiki i wspierania rodzin.

Przez wiele lat pracowałam w Stowarzyszeniu Na Tak jako terapeuta zajęciowy, wspierając osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny oraz świadcząc usługi specjalistyczne dla dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi w środowisku domowym.

Obecnie pracuję również w prywatnej szkole podstawowej jako pedagog i nauczyciel współorganizujący kształcenie dzieciom z różnymi ograniczeniami i specyficznymi trudnościami w nauce.

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci.

Zakres wsparcia i ceny

  • Wspieranie rozwoju psychofizycznego małego dziecka – czas spotkania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka ok. 30 min. – 60 zł.
  • Wsparcie w problemach szkolnych w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, czyli trudności z czytaniem, pisaniem, stosowaniem reguł ortograficznych, koncentracją uwagi – 55 min. – 100 zł.
  • Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne- wsparcie rodziców w przypadku wystąpienia trudności wychowawczych – 55 min. – 120 zł.
Danuta Perkiewicz, pedagog w Centrum wspierania rozwoju i pomocy psychologicznej
Danuta Perkiewicz

Zakres pomocy