Pedagog

Pedagog - zakres pomocy

Pedagog w naszym Centrum wspierania rozwoju i pomocy psychologicznej „Empatia” kształtuje oraz wychowuje osoby, które wymagają wsparcia i pomocy. Nasz pedagog specjalny wspomaga rozwój potencjału oraz motywuje osoby z ponadprzeciętnymi zdolnościami intelektualnymi do pracy. Regularna terapia pedagogiczna pomoże w trudnościach w uczeniu się. Nasz pedagog wspiera rodziców w przypadku wystąpienia trudności wychowawczych.

Nasz pedagog pomaga w zakresie:

  • czytania i pisania,
  • rozumienia czytanego tekstu,
  • dysleksji,
  • dysgrafii,
  • dysortografii,
  • koncentracji uwagi,
  • pamięć.

Pedagog - nasi specjaliści