Logopeda

Logopeda - zakres pomocy

Rozwój mowy dziecka

Pierwszy miesiąc życia
 • Dziecko komunikuje się za pomocą krzyku.
2.–3. miesiąc życia
 • Niemowlę zaczyna wydawać przypadkowe dźwięki jest to tzw. głużenie.
Ok. 6. miesiąca życia
 • W drugiej połowie pierwszego roku życia obserwujemy gaworzenie czyli powtarzanie usłyszanych dźwięków.
1.– 2. rok życia
 • Dziecko używa wszystkich samogłosek: a, o, e, u, i, y.
 • Wymawia następujące spółgłoski: p, b, m, t, d, n, k, ś czasem ć, pozostałe spółgłoski zastępowane są innymi o zbliżonym miejscu artykulacji.
 • Dziecko upraszcza grupy spółgłoskowe, wymawiając najczęściej pierwsze sylaby lub końcówki.
 • Z końcem pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba.
2. – 3. rok życia
 • W mowie dziecka pojawiają się proste zdania.
 • Dziecko wymawia wszystkie samogłoski w tym również nosowe ę, ą, chociaż w jego mowie mogą występować odstępstwa, np. zamiana samogłosek a=o; e=a; i=y.
 • Dziecko wymawia następujące spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, s, z, c, dz.
 • Zwiększa się liczba wypowiadanych słów. W wieku 2 lat jest ich około 300, w wieku 3 lat ok. 1000.
4. – 5. rok życia
 • Pojawia się głoska r oraz głoski sz, ż, cz, dż, choć mogą być jeszcze wymawiane jak s, z, c, dz.
5. – 6. rok życia
 • Utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż
 • Mowa dziecka jest w zasadzie zrozumiała. Głoska r powinna być już wymawiana
 • U dzieci sześcioletnich mowa powinna być już opanowana pod względem dźwiękowym.
7. rok życia
 • Dziecko ma już opanowaną technikę mówienia.

Drogi Rodzicu!

Jeśli cokolwiek niepokoi Cię w rozwoju mowy Twojego dziecka, zachęcamy do konsultacji z logopedą!

Uwaga!

Nie zwlekaj z wizytą u logopedy, jeśli Twoje Dziecko:

 • w 6 miesiącu nie gaworzy,
 • po ukończeniu 1 roku życia nie mówi sylab oraz pojedynczych słów,
 • sądzisz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń,
 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, tata, lala
 • pomiędzy 2. a 3. rokiem życia nie wypowiada prostych zdań,
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,
 • gdy ma 4 lata i nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, deformuje wyrazy, nie wypowiada głosek takich jak: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h,
  zamienia g na k, oraz zamiast r mówi j
 • pomiędzy 5. a 6. rokiem życia nie wymawia następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy.

Wizyta u logopedy nie wymaga żadnego skierowania!

Logopeda - nasi specjaliści