Doradca zawodowy

Doradca zawodowy - zakres pomocy

Doradca zawodowy Centrum wspierania rozwoju i pomocy psychologicznej“ Empatia“:

  • Udzieli pomocy w wyborze zawodu lub kierunku kształcenia. Pomoc ma charakter indywidualny i uwzględnienia możliwości psychofizyczne, a także sytuację życiową.
  • Pomoże odnaleźć się na rynku pracy.
  • Wskaże drogę do systemu edukacji.

Doradca zawodowy - nasi specjaliści